มาตรการป้องกัน ไวรัส โควิด-19 Anti-virus measures, Covid-19

Read More

นายเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ ผู้มีคุณูปการต่อคนตาบอดไทย ในโอกาสครบรอบ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย 12 ธันวาคม 2562

...
Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตร และ งานประกวดร้องเพลง ไทยสากล – ไทยลูกทุ้ง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562

...
Read More

Thailand Social Expo 2019

...
Read More

ฟังเพลง ” กอดฉันก่อนลา ” สดๆ จาก ธิดา ดวงดาว

Read More