พิธีมอบประกาศนียบัตร และ งานประกวดร้องเพลง ไทยสากล – ไทยลูกทุ้ง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562

...
Read More

Thailand Social Expo 2019

...
Read More

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จัดการประกวดร้องเพลงคนตาบอดครั้งที่ 23

Read More

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จัดพิธีไหว้ครูขึ้น

Read More

ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับสมุนไพร และ คลินิคแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Read More