ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาโกลบอล  ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

มี 2 ประเภท

1. ทีมเยาวชนรุ่นใหม่

ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000

รองชนะเลิศที่ 1 รางวัล 3,000

รองชนะเลิศที่ 2 รางวัล 2,000

ชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000

2. ทีมนักกีฬาชิงรางวัล(คนเก่ง)

ชนะเลิศ เงิน รางวัล 10,000

รองชนะเลิศที่ 1 รางวัล 7,000

รองชนะเลิศที่ 2 รางวัล 5,000

ชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ โทร. 086-076-4497 อาจารย์พชร  พุทธิเนตร