ฟังเพลง ” กอดฉันก่อนลา ” สดๆ จาก ธิดา ดวงดาว
ในงานมอบรางวัลประกาศนียบัตร และ ประกวดร้องเพลงโดยมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ประจำปี 2559