กสิกรฯ ทดสอบ K PLUS Beacon สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

Read More

“SENSORY ROOM” ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กพิการ

Read More

Eight Thonglor จัดนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ สมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

Read More

เชิญชวนผู้พิการร่วมชมนิทรรศการพระราชพิธีฯ

Read More

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จัดพิธีไหว้ครู

Read More