คลอด พ.ร.บ.วิสาหกิจช่วยสังคม

Read More

จ.หนองคาย เปิดบ้านคนพิการพร้อมมอบรถโยก

Read More

วธ.ชู “เชียงใหม่” ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในด้านนาฏศิลป์-ดนตรีไทย

Read More

จ.สตูล เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

Read More

หญิงพิการจับดินสอใส่เท้า ขีดๆ เขียนๆ วาดลงกระดาษ

Read More