ชุมทางดาวทอง พลิกประวัติศาสตร์ประกวดร้องเพลง เปิดเวทีส่งเสริมผู้พิการ

Read More

ไทยสมายล์ เปิดตัวการบริการ“อักษรเบรลล์” และ “ภาษามือ” เพื่อผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน

Read More

พิการสมองชง กาแฟปัญญา คาเฟ่

Read More

ร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

Read More

เปิดร้านกาแฟคนพิการ (ออทิสติก) ต้นแบบวิสาหกิจ

Read More