งานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง / ลูกกรุง และมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปี2559

Read More

“คำรักคำแรก” เพลงประกอบละคร แสงเทียน ผลงานใหม่ของ S2S กลุ่มนักร้องนักดนตรีตาบอด

Read More

การไหว้ครู กับ ครอบครู เหมือนกันหรือไม่ ?

Read More

LipNet เครื่องมือพิเศษที่อ่านปากคนได้แม่นยำถึง 93.4 %

Read More

มาด้วยใจภักดิ์ ไม่เคยย่อท้อ

Read More