เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ภายใต้การดูแลของ คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้จัดกิจกรรม “จักรยานสายสัมพันธ์ ร่วมปั่นกับคนตาบอด Bike for Mom” ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561  ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

747705 747706 747707 747725