วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฯจัดวันดินโลก มีโครงการธนาคารปุ๋ย ครบรอบ 1 ปี มีเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยหิน นักเรียนระดับ ป.5 และ ม.1 มาฟังวิธีทำปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติปราศจากสารเคมี ซึ่งไม่ทำให้ดินเสีย ศูนย์ฯมีปุ๋ยใช้ในการเกษตร มีการนำดินและปุ๋ยใส่ถุงดำ เพื่อการเพาะชำ ขยายกล้า(ต้นไม้)ของต้นไม้หลายประเภท มีกิจกรรมสันทนาการ จัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ ท่านผกก.ตำรวจภูธรสนามชัยเขต,เกษตรอำเภอ,สาธารณสุข,กรมป่าไม้,การไฟฟ้า,บริษัท TOT ฯท่านประธาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกคนตาบอด กรุงเทพฯ/สนามชัยเขต วันพฤหัสที่ 5 ธันวา 62 ช่วงเช้ากิจกรรมสันทนาการ “ยิ้มรับตะวัน” เวลา 7.45 น.กิจกรรมวันชาติไทย เปลี่ยนธงไตรรงค์ เชิญธงสู่ยอดเสา เวลา 8.00 น. โดยมีข้าราชการครู, รร.สนามชัยเขต,รร.บ้านห้วยหิน รด.ลูกเสือ,เนตรนารี ,ตำรวจ,กรมป่าไม้,เกษตรอำเภอ,ผู้บริหารมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด นายเพชรัตน์ ,นางอัมพร.เตชวัชรา  นายทศทิศ. วินิจฉัยกุล ผอ.รร.บุญเสริมเพชรสอนคนพิการ และ  นางพชร. พุทธิเนตร ผอ.ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด สนามชัยเขต ปั่นจักรยาน “สานสัมพันธ์คนตาบอด”วันพฤหัสที่ม ๕. ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนโครงการเนื่องในพระราชดำริ เวลา ๑๔.๑๕ น. - ๑๖.๐๐น.

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ศูนย์ฯจัดวันดินโลก
มีโครงการธนาคารปุ๋ย ครบรอบ 1 ปี มีเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยหิน
นักเรียนระดับ ป.5 และ ม.1 มาฟังวิธีทำปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติปราศจากสารเคมี ซึ่งไม่ทำให้ดินเสีย ศูนย์ฯมีปุ๋ยใช้ในการเกษตร
มีการนำดินและปุ๋ยใส่ถุงดำ เพื่อการเพาะชำ ขยายกล้า(ต้นไม้)ของต้นไม้หลายประเภท
มีกิจกรรมสันทนาการ
จัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ
ท่านผกก.ตำรวจภูธรสนามชัยเขต,เกษตรอำเภอ,สาธารณสุข,กรมป่าไม้,การไฟฟ้า,บริษัท TOT ฯท่านประธาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกคนตาบอด กรุงเทพฯ/สนามชัยเขต
วันพฤหัสที่ 5 ธันวา 62
ช่วงเช้ากิจกรรมสันทนาการ
“ยิ้มรับตะวัน”
เวลา 7.45 น.กิจกรรมวันชาติไทย
เปลี่ยนธงไตรรงค์ เชิญธงสู่ยอดเสา เวลา 8.00 น. โดยมีข้าราชการครู, รร.สนามชัยเขต,รร.บ้านห้วยหิน รด.ลูกเสือ,เนตรนารี ,ตำรวจ,กรมป่าไม้,เกษตรอำเภอ,ผู้บริหารมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
นายเพชรัตน์ ,นางอัมพร.เตชวัชรา
นายทศทิศ. วินิจฉัยกุล ผอ.รร.บุญเสริมเพชรสอนคนพิการ และ
นางพชร. พุทธิเนตร ผอ.ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด สนามชัยเขต
ปั่นจักรยาน “สานสัมพันธ์คนตาบอด”วันพฤหัสที่ม ๕. ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนโครงการเนื่องในพระราชดำริ เวลา ๑๔.๑๕ น. – ๑๖.๐๐น.

S__26558485 S__26558486 S__26558487 S__26558488 S__26558489 S__26558490 S__26558491 S__26558492 S__26558493 S__26558494 S__26558496 S__26558497 S__26558498 S__26558499 S__26558500 S__26558501 S__26558502 S__26558503 S__26558504 S__26558505 S__26558507 S__26558508 S__26558509 S__26558511 S__26558513 S__26558514 S__26558515 S__26558516 S__26558517 S__26558518 S__26558519 S__26558520 S__26558521 S__26558523 S__26558525 S__26558526 S__26558527 S__26558528 S__26558529 S__26558530 S__26558531 S__26558532 S__26566659 S__26566661 S__26566662 S__26566664 S__26566666 S__26566667 S__26566668 S__26566669 S__26566670 S__26566671 S__26566672 S__26566673 S__26566675 S__26566677 S__26566678 S__26566679 S__26566680 S__26566681 S__26566682 S__26566683 S__26566684 S__26681351 S__26681353 S__26681354 S__26681355 S__26681356 S__26681357 S__26681358 S__26681359 S__26681360 S__26681361 S__26681362 S__26681364 S__26681365 S__26681366 S__26681367 S__26681368 S__26681369 S__26681370 S__26681371 S__26681372 S__26681373