เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมไปถึงรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ใช้สำหรับประกอบอาชีพอีกด้วย ซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญที่ทางมูลนิธิให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูและปฎิบัติตัวในทางที่ดี

20171102_091841 20171102_091556 20171102_091543

สำหรับพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ลูกศิษย์ จะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า

20171102_092207 20171102_091442 20171102_092224 20171102_101530 20171102_101611