ภาพประกวดร้องเพลง0

วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 นี้ จมีการจัดการประกวดร้องเพลงคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 โดยจะมีการประกวดการร้องเพลง 2 ประเภททั้งเพลงไทย-สากลและเพลงลูกทุ่ง ที่ศาลาอนุสรณ์เตชวัชรา ถนนจันทน์เก่า ซอย 5 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถส่ง CD บันทึกเสียงร้อง รูปถ่ายพร้อมกับประวัติส่วนตัว และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการมาได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 2218/86 ถนนจันทน์เก่า ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายประเภทละ 10 คน  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-678-0763-4 

รับฟังรายละเอียดการสมัครเข้าแข่งขันจากท่านประธานมูลนิธิส่งเสิรมอาชีพคนตาบอดได้ที่นี่

สามารดาวน์โหลดเพลงบังคับสำหรับการประกวดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง