เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมไปถึงรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ใช้สำหรับประกอบอาชีพอีกด้วย ซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญที่ทางมูลนิธิให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูและปฎิบัติตัวในทางที่ดี

วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0001 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0045 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0044 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0043 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0041 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0038 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0033 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0030 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0029 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0028 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0025 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0020 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0007 วันไหว้ครู 181061_๑๘๑๐๒๖_0004