เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้ต้อนรับอาจารย์ ผศ.ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ และนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ การบริหารงานกิจการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุคลื่นสุขภาพดีชีวีมีสุข ได้มีการพูดถึีงความเป็นมาของสถานี และให้นักศึกษาได้เข้าไปดูการทำงานของดีเจผู้พิการทางสายตาในห้องส่ง ตอนท้าย ท่านประธานได้สอนนักศึกษาให้เล่นเกมส์ตีมือกันอย่างสนุกสนาน

 

IMG_20180906_134509 IMG_20180906_134801 IMG_20180906_134808 IMG_20180906_134938 IMG_20180906_134943 IMG_20180906_134951 IMG_20180906_135331 IMG_20180906_135938 IMG_20180906_135954 IMG_20180906_143141 IMG_20180906_143216 IMG_20180906_143325 IMG_20180906_143329 IMG_20180906_143556 IMG_20180906_143600 IMG_20180906_143822 IMG_20180906_151019 IMG_20180906_151024 IMG_20180906_151027 IMG_20180906_151029 IMG_20180906_151039 IMG_20180906_151041