ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จะมีการจัดประกวดร้องเพลงคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 โดยจะมีการจัดประกวดร้องเพลง 2 ประเภททั้งประเภทไทย-สากลและลูกทุ่ง ที่ศาลาอนุสรณ์ เตชะวัชรา ถนนจันทน์เก่า ซอย 5  มีเงินรางวัลและของรางวัลอีกมากมาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกุ๊ก 082-685-5344

รายละเอียดการประกวดร้องเพลงคนตาบอดครั้งที่ 23 โดยประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด คุณเพชรัตน์ เตชะวัชรา

 

ลิงค์เพลงสำหรับประกวดประเภทลูกทุ่ง

https://drive.google.com/open?id=1Cqy_f3dLtnM3LVjBelXHIWiOhVmTIMzW

ลิงค์เพลงสำหรับประกวดประเภทไทย-สากล

https://drive.google.com/open?id=1Yztpm5qhcoXqmHHmpem1K4JFT_Rh0Ar6