เทศบาลตำบลศรีสองรัก และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

นายเวทิน เพียรวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก กล่าวว่า เทศบาลตำบลศรีสองรัก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ คุณยายสมัย วังคีรี ผู้สูงอายุและน้องสาว น.ส.อุไร โสคำภา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เลขที่ 54 ม.6 บ.น้ำพุ ต.ด่านซ้าย ที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจาก พมจ.เลย จำนวนเงิน 20,000 บาท สรุปรวมค่าวัสดุในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 30,665 บาท

PNOHT610227001011316

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีสองรักได้ขอบคุณ ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ ทุกหน่วยงาน ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคสมทบเงินในครั้งนี้ และช่วงเดือนมีนาคมนี้ เทศบาลตำบลศรีสองรักขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบเพื่อก่อสร้างบ้านเทิดไท้ องค์ราชัน สำหรับผู้ยากไร้ ส่วนรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

ขอบคุณข้อมูล https://goo.gl/chPGiD