กีฬาโกลบอล น้อยคนนักที่จะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยชื่อนี้ สำหรับโกลบอลนั้น เป็นกีฬาสำหรับคนพิการทางสายตาโดยเฉพาะ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารผ่านศึกที่ต้องประสบเหตุพิการเป็นผู้ริเริ่ม มีผู้เล่นฝ่ายละ 3  คน ลูกบอลเป็นยาง มีรูบนลูกบอล ภายในบรรจุกระดิ่งเล็กๆ เพื่อเวลาเล่น ผู้เล่นจะได้รู้ทิศทางจากเสียง โดยผู้เล่นจะสลับกันกลิ้งบอลไปมา เพื่อให้บอลเข้าประตูอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายป้องกัน สามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการป้องกันบอลเข้าประตู ผู้ได้ประตูมากที่สุดถึงเป็นผู้ชนะ

และทุกๆปีทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดภายใต้การดูแลของท่านประธานมูลนิธิ คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา ได้จัดให้มีการแข่งขันโกลบอลประจำปีขึ้น ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กีฬาโกลบอลเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโกลบอลให้มีประสบการณ์มากขึ้นอีกด้วย