กีฬาโกลบอล น้อยคนนักที่จะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยชื่อนี้ สำหรับโกลบอลนั้น เป็นกีฬาสำหรับคนพิการทางสายตาโดยเฉพาะ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารผ่านศึกที่ต้องประสบเหตุพิการเป็นผู้ริเริ่ม มีผู้เล่นฝ่ายละ 3  คน ลูกบอลเป็นยาง มีรูบนลูกบอล ภายในบรรจุกระดิ่งเล็กๆ เพื่อเวลาเล่น ผู้เล่นจะได้รู้ทิศทางจากเสียง โดยผู้เล่นจะสลับกันกลิ้งบอลไปมา เพื่อให้บอลเข้าประตูอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายป้องกัน สามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการป้องกันบอลเข้าประตู ผู้ได้ประตูมากที่สุดถึงเป็นผู้ชนะ

และทุกๆปีทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดภายใต้การดูแลของท่านประธานมูลนิธิ คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา ได้จัดให้มีการแข่งขันโกลบอลประจำปีขึ้น ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กีฬาโกลบอลเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโกลบอลให้มีประสบการณ์มากขึ้นอีกด้วย

ขอขอบคุณ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบโอกาสให้หมอนวดคนตาบอด ได้ไปให้บริการนวด ออฟฟิศซินโดรม ให้กับลูกค้าของทางบริษัทค่ะ #เรื่องงานนวดไว้ใจเรามูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

...

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ต้อนรับอาจารย์และนศ.ธรรมศาตร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ต้อนรับอาจารย์และนศ.ธรรมศาตร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้ต้อนรับอาจารย์ ผศ.ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ และนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ การบริหารงานกิจการวิทยุชุมชนของสถานีวิทยุคลื่นสุขภาพดีชีวีมีสุข...