มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด เปิดรับสมัครนักเรียน หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) รุ่น 8สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับนักเรียน 40 คน หากครบ 40 คนปิดรับทันที เอกสารที่ใช้มีดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาบัตรคนพิการ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
4.สำเนาใบผ่านการอบรมหลักสูตรนวด

สามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่ จ่าหน้าซองว่า คุณกุ๊ก (เรียนผู้ช่วยแพทย์) มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 2218/86 ถ.จันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โดยทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จะเปิดเรียนในเดือนมกราคม เรียนทุกวันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมของว่าง และอาหารกลางวัน สำหรับการเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น